Política de privacitat

El projecte Alerta Forestal (d’ara en endavant, “el Projecte”, en qualsevol dels noms que hagi pogut tenir en el passat o pugui adquirir en el futur) recull, entre altres, dades i imatges compartides pels voluntaris i els posa a disposició de terceres parts i del públic general. Per tal de protegir la privacitat dels seus voluntaris, s’evita en la mesura del possible la recopilació d’informació que pugui identificar de manera individual a una persona física determinada. Per una banda el Projecte permet la participació com a usuari anònim i en aquest cas en l’enviament de dades i fotografies, no es demanen noms, adreces, contrasenyes o qualsevol altra informació personal dels voluntaris. El Projecte també permet la participació com a usuari registrat i en aquest cas es guarda, seguint els termes legals de la legislació vigent esmentats a l’avís legal del Projecte, el nom d’usuari, un correu electrònic i una contrasenya perquè el participant pugui accedir al registre de les seves observacions i per poder enviar informació rellevant relativa al Projecte, opcionalment també es pot facilitar el municipi si el participant així ho decideix.  Sí que es recullen les ubicacions exactes de les observacions ciutadanes durant l’enviament de les mateixes, que poden coincidir amb la ubicació exacta dels voluntaris en el moment de l’enviament, però aquesta informació es vincula només a un identificador d’usuari anònim o al codi d’usuari escollit pel voluntari. Els voluntaris poden incloure observacions i fotografies en les seves observacions, però és la seva responsabilitat no incloure en aquestes notes i fotografies, qualsevol informació que desitgin mantenir en privat o qualsevol informació que violi els drets de privacitat dels altres o sigui incompatible amb l’acord de l’usuari del Projecte.

El Projecte disposa de mecanismes per evitar que les dades de caràcter personal que poguessin haver enviat els usuaris per error, tot i les mesures d’anonimització, no siguin compartits amb el públic general. Tot i això, si en algun cas particular aquestes mesures no evitessin, per error, la publicació d’una dada de caràcter personal, s’anima a les persones que així ho detectin a notificar-ho als responsables del Projecte, per a procedir a eliminar la seva aparició de l’espai públic si fos possible. El Projecte no pot garantir l’eliminació de les dades de caràcter personal que puguin ser recopilades pel Projecte malgrat les mesures d’anonimització, ni que aquests no siguin visibles pels integrants del Projecte o per qualsevol dels seus col·laboradors o terceres persones amb accés al conjunt de les dades del Projecte.

S’adverteix que en el cas de compartir les seves observacions (informes) en qualsevol mitjà públic, com per exemple en xarxes socials, els voluntaris estarien relacionant les seves observacions amb les seves dades personals (ex. compte personal en xarxes socials), invalidant per decisió del propi voluntari, el fet que la seva participació al Projecte permet ser anònima.

La llista detallada de la informació recopilada és la següent:

  • Informes recollits i enviats pels voluntaris en relació a l’estat de salut dels boscos. Això inclou la ubicació precisa de les observacions dels voluntaris, la data de l’observació i les fotografies, comentaris o qualsevol altra informació que el voluntari afegeixi a l’informe.
  • En el cas de que els usuaris es registrin, el nom d’usuari, un correu electrònic associat i una contrasenya. Cap informació d’aquestes queda recollida si l’usuari escull participar de manera anònima.