La salut dels boscos està canviant amb el canvi global

Ja fa temps que la literatura científica posa especial èmfasi en la necessitat de preservar la salut dels boscos amb l’objectiu que aquests continuïn proveint-nos dels materials i serveis que ens ofereixen.

Efectes de la sequera de 2016 en una pineda de pi pinyer. Foto: J.Luis Ordóñez (CREAF).

 

Una revisió sobre la salut dels boscos i el canvi global, publicada per la prestigiosa revista Science el 2015, insisteix en el fet que els humans tenim la necessitat que els boscos estiguin sans, perquè ens puguin subministrar energia, materials de construcció i aliments, i perquè ens proporcionin serveis com l’emmagatzematge de carboni, el manteniment de la biodiversitat i la regulació del clima.

Per definir què vol dir un bosc sa, cal mesurar diferents factors en un ampli ventall d’escales espacials i temporals, i avaluar no només l’aspecte sanitari del bosc, sinó també el manteniment de les seves funcions ecològiques. Aquestes mesures han d’estar relacionades amb l’ús que fem del bosc i amb característiques pròpies de cada tipus de bosc.

Algunes pertorbacions poden ser relativament freqüents en condicions naturals, i per això els boscos solen suportar bé un cert nivell de pertorbació. Però actualment, l’activitat humana ha fet que els boscos hagin de fer front a aquestes pressions de manera més freqüent i intensa, com es pot veure, per exemple, amb els efectes del canvi climàtic, la contaminació de l’aire i les plagues d’espècies invasores.

En aquest context, detectar com la intensificació d’aquestes pressions afectarà la evolució dels boscos és un repte científic important que requereix sistemes per avaluar la salut dels boscos d’una manera global. És especialment crític identificar els llindars a partir dels quals els boscos desapareixen o es degraden ràpidament, perquè podrien trigar moltes dècades a restaurar els serveis que ens proporcionen.

Referència:
S. Trumbore, P. Brando, Hartmann. 2015. “Forest health and global change”. Science 349
(6250), 814-818. DOI: 10.1126/science.aac6759

Comparte esta noticia: