Informació legal

Política de privacitat

El projecte Alerta Forestal (d’ara en endavant, “el Projecte”, en qualsevol dels noms que hagi pogut tenir en el passat o pugui adquirir en el futur) recull, entre altres, dades i imatges compartides pels voluntaris i els posa a disposició de terceres parts i del públic general. Per tal de protegir la privacitat dels seus voluntaris, s’evita en la mesura del possible la recopilació d’informació que pugui identificar de manera individual a una persona física determinada. Per una banda el Projecte permet la participació com a usuari anònim i en aquest cas en l’enviament de dades i fotografies, no es demanen noms, adreces, contrasenyes o qualsevol altra informació personal dels voluntaris. El Projecte també permet la participació com a usuari registrat i en aquest cas es guarda, seguint els termes legals de la legislació vigent esmentats a l’avís legal del Projecte, el nom d’usuari, un correu electrònic i una contrasenya. Aquesta informació es farà servir perquè el participant pugui accedir al registre de les seves observacions i per poder enviar informació rellevant relativa al Projecte, opcionalment també es pot facilitar el municipi si el participant així ho decideix.  Sí que es recullen les ubicacions exactes de les observacions ciutadanes durant l’enviament de les mateixes, que poden coincidir amb la ubicació exacta dels voluntaris en el moment de l’enviament, però aquesta informació es vincula només a un identificador d’usuari anònim o al codi d’usuari escollit pel voluntari. Els voluntaris poden incloure observacions i fotografies en les seves observacions, però és la seva responsabilitat no incloure en aquestes notes i fotografies, qualsevol informació que desitgin mantenir en privat o qualsevol informació que violi els drets de privacitat dels altres o sigui incompatible amb l’acord de l’usuari del Projecte.

El Projecte disposa de mecanismes per evitar que les dades de caràcter personal que poguessin haver enviat els usuaris per error, tot i les mesures d’anonimització, no siguin compartits amb el públic general. Tot i això, si en algun cas particular aquestes mesures no evitessin, per error, la publicació d’una dada de caràcter personal, s’anima a les persones que així ho detectin a notificar-ho als responsables del Projecte, per a procedir a eliminar la seva aparició de l’espai públic si fos possible. El Projecte no pot garantir l’eliminació de les dades de caràcter personal que puguin ser recopilades pel Projecte malgrat les mesures d’anonimització, ni que aquests no siguin visibles pels integrants del Projecte o per qualsevol dels seus col·laboradors o terceres persones amb accés al conjunt de les dades del Projecte.

S’adverteix que en el cas de compartir les seves observacions (informes) en qualsevol mitjà públic, com per exemple en xarxes socials, els voluntaris estarien relacionant les seves observacions amb les seves dades personals (ex. compte personal en xarxes socials), invalidant per decisió del propi voluntari, el fet que la seva participació al Projecte permet ser anònima.

La llista detallada de la informació recopilada és la següent:

  • Informes recollits i enviats pels voluntaris en relació a l’estat de salut dels boscos. Això inclou la ubicació precisa de les observacions dels voluntaris, la data de l’observació i les fotografies, comentaris o qualsevol altra informació que el voluntari afegeixi a l’informe.
  • En el cas de que els usuaris es registrin, el nom d’usuari, un correu electrònic associat i una contrasenya. Cap informació d’aquestes queda recollida si l’usuari escull participar de manera anònima.

Acord d'usuari

Alerta Forestal (d’ara en endavant, “el Projecte”, en qualsevol dels noms que hagi pogut tenir en el passat o pugui adquirir en el futur) és un projecte de ciència ciutadana coordinat pel CREAF.

El Projecte depèn de la recollida de dades per part de la ciutadania sobre afectacions en la salut dels boscos. Els ciutadans participen enviant i compartint, entre d’altres, dades i imatges, a través de les diferents pàgines web del Projecte tant des de dispositius mòbils com des d’altres dispositius electrònics. Per a això, caldrà ser major d’edat o participar sota la supervisió d’un adult i estar d’acord amb la política de privacitat del Projecte, així com amb els termes d’ús:

  1. L’objectiu d’Alerta Forestal és analitzar l’estat de salut actual dels boscos i preveure per mitjà de models de simulació com serà l’estat de salut d’aquests boscos en el futur, tenint en compte el canvi climàtic i altres canvis ambientals que s’estan produint a escala global i local. Això és clau per preveure com aquests canvis en la salut dels boscos poden afectar la salut de les persones. Per fer això, el Projecte recull dades i imatges (entre d’altres) enviades per part del participants. El Projecte també analitza i estudia aquesta informació i la incorpora junt amb altres per fer models de simulació que ens permetin elaborar mapes de predicció de la salut futura dels nostres boscos. Al lloc web del Projecte s’informa de com enviar dades i fotografies. Acceptes que és la teva responsabilitat proporcionar aquestes observacions de manera responsable.
  2. En compartir les teves dades i obres (ex. fotografies) amb el Projecte, acceptes els presents termes d’ús, acceptes que les obres (ex. fotografies) es difonguin de manera anònima o utilitzant el nom d’usuari que escollis en registrar-te i concedeixes als membres del Projecte una llicència sobre la teva obra de durada igual als drets d’autor vigents aplicables per poder explotar l’obra sense cap restricció i cedir-la a tercers, lliure de royalties, no-exclusiva i sub-llicenciable. En qualsevol cas, aquests termes no impliquen per a l’autor original cap restricció sobre l’ús de les seves obres, i pot explotar-la per altres mitjans de manera compatible a la cessió concedida per aquest document.
  3. Per norma general, qualsevol creació original protegible per drets d’autor serà difosa pel Projecte amb llicència CC-BY, indicant autor anònim o nom d’usuari, segons si l’usuari s’ha registrat o no i el nom del Projecte (exemple: Anònim, CC-BY Alerta Forestal o Nom usuari, CC-BY Alerta Forestal), i encara que aquestes continguin nom d’autor o l’autor consti en les seves metadades. Quan sigui possible, part de les bases de dades o taules resultants de les contribucions dels usuaris seran difoses, per norma general, sota llicència CC0. En el cas que sigui necessari l’accés o cessió a terceres persones (professionals encarregats del seguiment i control de l’estat i salut dels boscos, personal investigador, gestors del medi natural, etc.) d’informació recopilada pel Projecte i considerada sensible (no difosa sota llicència CC0), s’establiran els protocols i / o llicències adequades per a la seva difusió.
  4. Garanteixes que tens els drets legals necessaris sobre les dades i les obres que comparteixes amb el Projecte i que aquestes no són difamatòries, ni infringeixen cap llei. En el cas que la participació al Projecte sigui anònima, garanteixes que no afegiràs informació personal teva o de terceres persones en les dades o obres que envies al Projecte. Entens que aquestes dades o obres poden ser cedides a tercers, i que des del Projecte no es pot garantir la capacitat d’eliminar qualsevol possible dada personal que enviïs per error.
  5. Acceptes indemnitzar els particulars, a les institucions i/o als membres del Projecte i col·laboradors de qualsevol càrrega legal i/o monetària i de qualsevol altra despesa en què pogués incórrer com a resultat del teu incompliment de la garantia anterior.
  6. Acceptes que la responsabilitat de participar com a usuari anònim o com a usuari registrat és únicament teva ja que el Projecte permet ambdues, i acceptes que, en el cas que participis com a usuari registrat, el teu nom d’usuari sigui visible al Portal del Projecte associat a les teves observacions, tant dades (ex. data,…) com obres proporcionades (ex. fotografies).