Equip

Equip d'AlertaForestal

Mireia Banqué

CREAF

Coordinadora general

 Experta en processos de decaïment forestal associats al canvi global i, especialment, als episodis de sequera severa.

 

Pau Guzmán

CREAF

Coordinador de comunicació

Especialista en comunicació de projectes de ciència ciutadana i biodiversitat.

Gerard Gaya

CREAF

Gestor de comunitats

Especialista en xarxes socials

Jaume Balagué

CTFC, CREAF

Tècnic en tecnologia dron

Especialista en aplicacions per ciències naturals.

Anna Ramon

CREAF

Responsable de comunicació

Responsable del Departament de Comunicació del CREAF.

Lluís Brotons

CSIC, CTFC, CREAF, ICO

Investigador col·laborador

Expert en avaluar els impactes del canvi global sobre els sistemes biològics terrestres.

 

Alejandra Morán-Ordóñez

CTFC, CREAF

Investigadora col·laboradora

Experta en avaluar els efectes del canvi global en els ecosistemes i les espècies a escala de paisatge.

Andrea Duane

CTFC, CREAF

Investigadora col·laboradora i pilot de dron

Experta en analitzar els processos de canvi que afecten els ecosistemes forestals, sobretot els incendis forestals.

Quim Canelles

CTFC, CREAF

Investigador col·laborador

Expert en analitzar els processos de canvi que afecten els ecosistemes forestals, sobretot les plagues d’insectes forestals.

Equip assessor expert

#Sequera

Jordi Martínez-Vilalta

Investigador del CREAF i professor agregat a la UAB

Expert en l’ús i el transport a llarga distància de l’aigua i el carboni en les plantes; en la resposta dels boscos a canvis ambientals, sobretot en l’impacte de la sequera amb el canvi climàtic; i en la distribució i variabilitat dels atributs funcionals de les plantes i el seu paper en el funcionament i dinàmica de la vegetació, incloent la provisió de serveis ecosistèmics.

 

Francisco Lloret

Investigador del CREAF i catedràtic d’ecologia de la UAB

Expert en l’estructura, el funcionament i la dinàmica de les comunitats vegetals, i en particular dels ecosistemes mediterranis, en relació amb diferents fonts de pertorbació antropogènica, com el canvi climàtic, el foc i les invasions d’espècies exòtiques; i en el paper del nínxol bioclimàtic de les espècies en l’estructuració de les comunitats vegetals enfront dels filtres ambientals associats al règim de canvi climàtic i el regim de pertorbarcions.

#ErugaBoix

#Processionària

Emili Bassols

Responsable de l’àrea de Patrimoni Natural del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Josep Maria Riba

Entomòleg expert en plagues forestals

Entitat coordinadora

Amb el suport de