Símptomes de la sequera en els arbres

Els arbres responen de manera similar als episodis de sequera, però no idèntica. Les coníferes poden mostrar els efectes amb retard, quan ja ha passat la sequera. Els planifolis mediterranis, en canvi, els solen mostrar aviat, però sovint són capaços de rebrotar: si l’arbre està viu, solen brotar noves fulles des de la capçada; si només les arrels continuen vives, poden brotar noves tiges des de la base del tronc.