Pi pinyer (Pinus pinea)

Infografia amb les característiques diferencials del pi pinyer.