Esquema marc del projecte

Quines són les relacions que establim en el projecte Boscos Sans per una Societat Saludable? En aquest esquema es dibuixen les actuacions i implicacions entre la gestió (i governança) dels boscos, el benestar i la salut humana i els factors de canvi global que hem de tenir en compte.