Acord d'usuari

Alerta Forestal (d’ara en endavant, “el Projecte”, en qualsevol dels noms que hagi pogut tenir en el passat o pugui adquirir en el futur) és un projecte de ciència ciutadana coordinat pel CREAF.

El Projecte depèn de la recollida de dades per part de la ciutadania sobre afectacions en la salut dels boscos. Els ciutadans participen enviant i compartint, entre d’altres, dades i imatges, a través de les diferents pàgines web del Projecte tant des de dispositius mòbils com des d’altres dispositius electrònics. Per a això, caldrà ser major d’edat o participar sota la supervisió d’un adult i estar d’acord amb la política de privacitat del Projecte, així com amb els termes d’ús:

  1. L’objectiu d’Alerta Forestal és analitzar l’estat de salut actual dels boscos i preveure per mitjà de models de simulació com serà l’estat de salut d’aquests boscos en el futur, tenint en compte el canvi climàtic i altres canvis ambientals que s’estan produint a escala global i local. Això és clau per preveure com aquests canvis en la salut dels boscos poden afectar la salut de les persones. Per fer això, el Projecte recull dades i imatges (entre d’altres) enviades per part del participants. El Projecte també analitza i estudia aquesta informació i la incorpora junt amb altres per fer models de simulació que ens permetin elaborar mapes de predicció de la salut futura dels nostres boscos. Al lloc web del Projecte s’informa de com enviar dades i fotografies. Acceptes que és la teva responsabilitat proporcionar aquestes observacions de manera responsable.
  2. En compartir les teves dades i obres (ex. fotografies) amb el Projecte, acceptes els presents termes d’ús, acceptes que les obres (ex. fotografies) es difonguin de manera anònima o utilitzant el nom d’usuari que escollis en registrar-te i concedeixes als membres del Projecte una llicència sobre la teva obra de durada igual als drets d’autor vigents aplicables per poder explotar l’obra sense cap restricció i cedir-la a tercers, lliure de royalties, no-exclusiva i sub-llicenciable. En qualsevol cas, aquests termes no impliquen per a l’autor original cap restricció sobre l’ús de les seves obres, i pot explotar-la per altres mitjans de manera compatible a la cessió concedida per aquest document.
  3. Per norma general, qualsevol creació original protegible per drets d’autor serà difosa pel Projecte amb llicència CC-BY, indicant autor anònim o nom d’usuari, segons si l’usuari s’ha registrat o no i el nom del Projecte (exemple: Anònim, CC-BY Alerta Forestal o Nom usuari, CC-BY Alerta Forestal), i encara que aquestes continguin nom d’autor o l’autor consti en les seves metadades. Quan sigui possible, part de les bases de dades o taules resultants de les contribucions dels usuaris seran difoses, per norma general, sota llicència CC0. En el cas que sigui necessari l’accés o cessió a terceres persones (professionals encarregats del seguiment i control de l’estat i salut dels boscos, personal investigador, gestors del medi natural, etc.) d’informació recopilada pel Projecte i considerada sensible (no difosa sota llicència CC0), s’establiran els protocols i / o llicències adequades per a la seva difusió.
  4. Garanteixes que tens els drets legals necessaris sobre les dades i les obres que comparteixes amb el Projecte i que aquestes no són difamatòries, ni infringeixen cap llei. En el cas que la participació al Projecte sigui anònima, garanteixes que no afegiràs informació personal teva o de terceres persones en les dades o obres que envies al Projecte. Entens que aquestes dades o obres poden ser cedides a tercers, i que des del Projecte no es pot garantir la capacitat d’eliminar qualsevol possible dada personal que enviïs per error.
  5. Acceptes indemnitzar els particulars, a les institucions i/o als membres del Projecte i col·laboradors de qualsevol càrrega legal i/o monetària i de qualsevol altra despesa en què pogués incórrer com a resultat del teu incompliment de la garantia anterior.
  6. Acceptes que la responsabilitat de participar com a usuari anònim o com a usuari registrat és únicament teva ja que el Projecte permet ambdues, i acceptes que, en el cas que participis com a usuari registrat, el teu nom d’usuari sigui visible al Portal del Projecte associat a les teves observacions, tant dades (ex. data,…) com obres proporcionades (ex. fotografies).