Pi blanc (Pinus halepensis)

Infografia amb les característiques diferencials del pi blanc.